اماده سازی زمین ورزشی وحدت وایقان

با شروع سال جدید و فصل ورزشهای خارج سالنی زمین ورزشی وحدت وایقان با همت جوانان ورزشکار و ورزشدوست و اعضائ محترم و زحمتکش هیئت مدیره باشگاه برای استفاده کلیه همشهریان و تمامی تیمهای شهرستان شبستر و برای کلیه رشته های ورزشی اماده میشود .

/ 0 نظر / 214 بازدید