اعطائ لوح تقدیر به اعضائ محترم شورای اسلامی شهر وایقان

تقدیم لوح سپاس به اقای حاج حسینقلی صابونیان به نمایندگی از اعضائ محترم شورای اسلامی شهر وایقان ، از طرف باشگاه فرهنگی ورزشی وحدت .وایقان

/ 0 نظر / 7 بازدید