برنامه مسابقات لیگ امید شهرستان شبستر

                       

                            برنامه مسا بقات لیگ امید شهرستان

 

شماره بازی

          تاریخ برگزاری

                  مسابقه

      ساعت

245

20 /92/5          یکشنبه

المپیک شبستر -  راه اهن وایقان

   50/15

246

92/5/21           دوشنبه

امید سیس   -      پاس شبستر

   50/15

247

92/5/22         سه شنبه

  قائم شنداباد   - وحدت شبستر

   50/15

248

92/5/23        چهارشنبه

وحدت وایقان    -پاس شبستر

   50/15

249

92/5/24          پنجشنبه

المپیک شبستر –وحدت شبستر

   50/15

250

92/5/26               شنبه

امید سیس    -   قائم شنداباد

   50/15

251

92/5/27            یکشنبه

راه اهن وایقان – وحدت شبستر

   50/15

252

5/28/ 92         دوشنبه

وحدت وایقان- قائم شنداباد

   50/15

253

92/5/29         سه شنبه

المپیک شبستر -  امید سیس

   50/15

254

92/5/31          پنجشنبه

پاس شبستر-    قائم شنداباد

   50/15

255

  92/6/2شنبه

امید سیس  - راه اهن وایقان

   50/15

256

92/6/3              یکشنبه

وحدت وایقان – المپیک شبستر

   50/15

257

92/6/6           چهارشنبه

راه اهن وایقان – وحدت وایقان

   50/15

258

92/6/7پنجشنبه

پاس شبستر – المپیک شبستر

   50/15

259

92/6/9شنبه

وحدت شبستر – امید سیس

   50/15

260

92/6/10            یکشنبه

قائم شنداباد -  المپیک شبستر

   50/15

261

92/6/13         چهارشنبه

وحدت شبستر – وحدت وایقان

   50/15

262

92/6/14          پنجشنبه

پاس شبستر – راه اهن وایقان

   50/15

 

/ 1 نظر / 226 بازدید
sleeper13

با آرزوی موفقیت برای تیم وحدت وایقان مرسی از اطلاع رسانی به موقع و وبلاگ جالبتون. از این مطلب برا وبلاگ خودم استفاده کردم اگه موردی داشت بهم اطلاع بدین تا بردارم.